توضیحات کامل :

تکنیک های تخصصی رادیوگرافی غدد بزاقی

 

آموزش جامع و تخصصی تمامی تکنیک های رادیوگرافی از غدد بزاقی    ضایعات و علت های متعددی می توانند غدد بزاقی را تحت تاثیر قرار دهند که در تشخیص بیماری های غدد بزاقی از تکنیک های متفاوتی استفاده میکنیم که شامل :


    رادیوگرافی معمولی
    سیالوگرافی
    اولتراسونوگرافی
    سینتی گرافی
    توموگرافی کامپیوتری ( CT )
    MRI


هر یک از این تکنیک ها بصورت کاملا تخصصی و جامع توضیح داده حواهد شد


این مجموعه شامل ضمانت بازگشت وجه در صورت هرگونه نقص یا مطابقت نداشتن توضیحات با فایل عرضه شده می باشد